Ce optiune de impozitare este legala pentru persoanele cu handicap?

Conform Codului Fiscal veniturile obtinute de persoanele care isi desfasoara activitatea in baza unui contract sau conventie civila, incheiate potrivil Codului Civil, sunt considerate alte venituri din activitati independente, conform art. 52 aliniatul 1 litera B:

ART. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente

(1) Pentru următoarele venituri, plătitorii persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăți anticipate, din veniturile plătite:

b) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent. Fac excepție veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil obţinute de contribuabilii care desfășoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere şi sunt înregistrați fiscal potrivit legislaţiei în materie;

 

Facilitatea privind scutirea de la plata impozitului pentru veniturile realizate de persoane cu handicap grav sau accentuat, se aplica numai asupra veniturilor din salarii, functie de baza, conform art. 55 aliniatul 4 litera K din Codul Fiscal.

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii

(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:

k^1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat;

 

SCUTIREA de impozit NU se aplica si altor venituri din activitatii independente =====> venitul obtinut din desfasurarea activitatii in baza unui contract sau conventie civila, incheiate potrivit Codului civil, NU este scutit de la plata impozitului urmare a faptului ca este realizat de o persoana incadrata intr-un grad de handicap.

Back to Top